ВЪЛШЕБЕН СЛЕДОБЯД

57 цвятар/ри 41.5/25 см,шие се 1:1/разграфена панама/
97.00 лв.
бр.
р/ри 54/33 см,шие се 1:1/ 16ст.разграфена панама /
168.00 лв.
бр.
р/ри 65/39.5 см,шие се 1:1/ 14ст.разграфена панама с изпираща нишка/
236.00 лв.
бр.
р/ри 83/50.5 см,шие се 1:4/разграфена панама/
265.00 лв.
бр.