П30. СРЕЩА ПРИ ВОДОПАДА

58 цвятар/ри 46/37 см, шие се 1:1/българска панама/
120.75 лв.
бр.
р/ри 60/49 см, шие се 1:1 /панама 16ct разграфена/
185.15 лв.
бр.
р/ри 72/58 см, шие се 1:1 /панама 14Ct разграфена/
258.75 лв.
бр.
р/ри 74/92 см, шие се 1:4 /българска панама/
287.50 лв.
бр.