БЛИЗО ДО МОРСКИЯ БРЯГ

61 цвятар/ри 46/26,5 см, шие се 1:1 /българска панама/
82.00 лв.
бр.
р/ри 60/34,5 см, шие се 1:1/панама 16ct разграфена/
155.00 лв.
бр.
р/ри 72/41 см, шие се 1:1/панама 14ct разграфена/
210.00 лв.
бр.
р/ри 92/53 см, шие се 1:4 /българска панама/
219.00 лв.
бр.