ДО КАМИНАТА

22 цвятар/ри 21/21 см,шие се 1:1/ 25ст. панама с изпираща нишка/
38.08 лв.
бр.
р/ри 27/27см,шие се 1:1/16ст разграфена панама с изпираща се нишка /
64.96 лв.
бр.
р/ри 32.5/32.5см,шие се 1:1/14ст.разграфена панама с изпираща се нишка/
73.92 лв.
бр.
р/ри 41.5/41.5 см,шие се 1:4 / 25ст. панама с изпираща нишка/
88.48 лв.
бр.