ДЕВОЙКА С ВЕНЕЦ ОТ ЦВЕТЯ

64 цвятар/ри 34.5/48см, шие се 1:1 /панама българска/
129.00 лв.
бр.
р/ри 63/45см, шие се 1:1 /панама 16ct разграфена/
215.00 лв.
бр.
р/ри 76/54см, шие се 1:1/панама 14ct разграфена/
280.00 лв.
бр.
р/ри 97/69 см, шие се 1:4 /българска панама/
320.00 лв.
бр.