ЕСЕН ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА

56 цвятар/ри 29/34.5 см,шие се 1:1/българска панама/
72.00 лв.
бр.
р/ри 37.5/45см,шие се 1:1/16ст.разграфена панама/
137.00 лв.
бр.
р/ри 45/54см,шие се 1:1/14ст.разграфена панама/
173.00 лв.
бр.
р/ри 58/69см,шие се 1:4/българска панама/
190.00 лв.
бр.