ВИСОКО В ПЛАНИНАТА

42 цвятар/ри 46/34.5 см, шие се 1:1 /българска панама/
85.00 лв.
бр.
р/ри 60/45 см, шие се 1:1 /панама 16ct разграфена/
150.00 лв.
бр.
р/ри 72/54 см, шие се 1:1/панама 14ct разграфена/
220.00 лв.
бр.
р/ри 92/69 см, шие се 1:4 /българска панама/
235.00 лв.
бр.