ОТДИХ КРАЙ МОРЕТО

57 цвятар/ри 46/32 см, шие се 1:1 /българска панама/
100.00 лв.
бр.
р/ри 60/42 см, шие се 1:1 /панама 16ct разграфена/
160.00 лв.
бр.
р/ри 72/50.5 см, шие се 1:1/панама 14ct разграфена/
234.00 лв.
бр.
р/ри 64/92 см, шие се 1:4 /българска панама/
280.00 лв.
бр.