КОЛЕДНА ПЕСЕН

33 цвята

не се шие фонр/ри 25/18 см, шие се 1:1/панама 25ct разграфена с изпираща се нишка/
34.00 лв.
бр.
р/ри33/25 см, шие се 1:1/панама 16ct разграфена с изпираща се нишка/
44.00 лв.
бр.
р/ри 39/29 см, шие се 1:1/панама 14ct разграфена с изпираща се нишка/
60.00 лв.
бр.
р/ри 50/37 см, шие се 1:4/панама 25ct разграфена с изпираща се нишка/
66.00 лв.
бр.