ФИЗАЛИС

28 цвятар/ри 17/22 см,шие се 1:1/25 ст. панама с изпираща се нишка/
26.00 лв.
бр.
р/ри 21/29см,шие се 1:1/16ст разграфена панама с изпираща се нишка/
37.00 лв.
бр.
р/ри 26.5/35 см,шие се 1:1/14ст разграфена панама с изпираща се нишка//
46.00 лв.
бр.
р/ри 34/44 см,шие се 1:4/25ст разграфена панама с изпираща се нишка/
52.00 лв.
бр.