БУРКАН СЪС СИНЧЕЦ

31 цвятар/ри 20.5/19.5 см,шие се 1:1/разграфена панама с изпираща нишка/
33.00 лв.
бр.
р/ри 27/25.5 см,шие се 1:1/ 16ст.разграфена панама с изпираща нишка/
48.00 лв.
бр.
р/ри 32/30.5 см,шие се 1:1/ 14ст.разграфена панама с изпираща нишка/
64.00 лв.
бр.
р/ри 41/39 см,шие се 1:4/разграфена панама с изпираща нишка/
72.00 лв.
бр.