БУРКАН С ЛАЛЕТА

41 цвятар/ри19/18 см,шие се 1:1/разграфена панама с изпираща нишка/
33.00 лв.
бр.
р/ри 24/23.5 см,шие се 1:1/ 16ст.разграфена панама с изпираща нишка/
48.00 лв.
бр.
р/ри 29.5/28.5 см,шие се 1:1/ 14ст.разграфена панама с изпираща нишка/
64.00 лв.
бр.
р/ри 37.5/36.5 см,шие се 1:4/разграфена панама с изпираща нишка/
72.00 лв.
бр.